Jak sestavit životopis?

Prvním krokem k sestavení životopisu, bez nějž se neobejdete prakticky při žádné žádosti o zaměstnání, je výběr nástroje, v němž ho vytvoříte – nejvhodnější je k tomuto účelu Word, případně můžete využít některý z online generátorů životopisů.

Každý správně strukturovaný životopis by měl vždy začínat základními osobními údaji o vás. V úvodu tedy rozhodně nikdy nevynechejte vaše celé jméno, datum narození a adresu bydliště. Úvod je též vhodné doplnit ještě i o kontaktní údaje a vaši fotografii.

Následně se přesuňte k tvorbě části, jež věnujte vašemu dosaženému vzdělání. Z ní vynechte základní školu, naopak se nebraňte třeba uvedení vysoké školy, kterou jste nedokončili. Tuto část se každopádně snažte maximálně zestručnit, neboť lidi z personálního oddělení zajímají spíše vaše praktické zkušenosti.

A právě těm se věnujte na dalších řádcích životopisu. V ideálním případě seřaďte svá předchozí zaměstnání chronologicky, a zároveň vždy uveďte pozici, na níž jste ve firmě pracovali, a co bylo vaším úkolem. Zmiňujte se ale pouze o pracovních poměrech, které trvaly déle než měsíc, brigády trvající pár dnů totiž nevypadají v životopisu příliš reprezentativně. Pokud žádné pracovní zkušenosti nemáte, tak si je určitě nevymýšlejte – do životopisu vždy uvádějte pouze pravdivé informace.

Co ještě dále uvést do životopisu?

V dalších pasážích životopisu nezapomeňte zmínit ani to, jaké kurzy jste v minulosti absolvovali, případně držitelé jakých certifikátů jste. Stejně tak při sestavování životopisu nevynechejte ani informaci o vašich jazykových dovednostech. Krom názvu daného jazyka samozřejmě uvádějte i úroveň znalostí, kterými disponujete (např. znalost angličtiny na komunikativní úrovni).

Poslední část životopisu věnujte vašim zájmům. Nesnažte se však příliš vnucovat a používat záměrně jenom zájmy, které úzce souvisí s pozicí, na níž se hlásíte. Naopak uvádějte činnosti, které děláte skutečně nejraději. Vítaným plusem jsou kupříkladu aktivity, jež vyžadují komunikační schopnosti, ty vás totiž vykreslí jakožto týmového hráče. Opět zde ale platí, abyste si za žádnou cenu nevymýšleli.

Nyní už víte, jak sestavit životopis. Přejeme vám tedy hodně štěstí, ať zrovna ten váš zaujme a získáte své vysněné pracovní místo.