Jak funguje zprostředkování práce přes personální agenturu?

Zaměstnávání prostřednictvím personální agentury je v tuzemsku velmi oblíbeným řešením pracovně právního vztahu. Proč a jaké má výhody?

Kdo je personální agentura?

Personální agentura funguje jako zprostředkovatel. Jedná se o komerční subjekt. Personální agenturou může být fyzická i právnická osoba. Ke své činnosti vždy musí mít příslušné povolení.

Činnost agentury bývá některými zdroji přirovnávána k úřadu práce. Do jisté míry je to pravda. Hlavní činností personální agentury je totiž zajištění práce. Primárně však neslouží zaměstnancům, ale spíše zaměstnavatelům.

V současnosti tuto formu využívá dle dostupných statistických informací přibližně 2,4 % aktivní populace. Dříve šlo zejména o studentské brigády, dnes je však agenturní zaměstnávání běžné v řadě odvětví včetně kvalifikovaných profesí. Pro zaměstnance i zaměstnavatele má tento postup řadu předností.

Jak funguje personální agentura a jak probíhá zprostředkování práce

Personální agentura reaguje na poptávku svých klientů (zaměstnavatelů). Ti mají na své uchazeče o zaměstnání požadovaná kritéria, jako je například kvalifikace. Úkolem personální agentury je především zajistit vhodné kandidáty odpovídající těmto podmínkám.

Personální agentura zájemce o práci může oslovit i sama. A nejčastěji tak i činí. Zpravidla má navíc i vybudovanou vlastní databázi uchazečů. Je ale možný prvotní kontakt ze strany zaměstnance, který pošle životopis.

Pohovor následně uchazeč absolvuje přímo v personální agentuře. Zde jsou případně ověřeny kompetence a znalosti uchazeče pro vybrané zaměstnání. Příslušné materiály pro posouzení uchazeče se poté odesílají k zaměstnavateli a zaměstnanec dostává doporučení k pohovoru.

Jaké podmínky má agenturní zaměstnávání

Z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance je důležité především to, že zaměstnanec je přímo zaměstnancem agentury. Navzdory tomu mu musí být zajištěny shodné podmínky jako kmenovým zaměstnancům dotyčné společnosti.

Agentura zaměstnance na dotčenou pracovní pozici u zaměstnavatele tak pouze dočasně „zapůjčuje“. Přirovnat bychom to mohli zjednodušeně také k jakémusi pronájmu. Výkon práce může být založen na klasické pracovní smlouvě, případně i na dohodě o pracovní činnosti.

Uživatel (zaměstnavatel) má pak ve vztahu k agentuře uzavřenou dohodu o dočasném přidělení zaměstnance. Za služby tomuto zprostředkovateli platí.

Jaké jsou výhody zprostředkování zaměstnání přes agenturu

Značnou výhodou agenturního zaměstnávání je tak především flexibilita. Zaměstnavatel tak může získat zaměstnance například tehdy, pokud je potřebuje pouze na jednorázový projekt. Druhým stěžejním důvodem je úspora času. Nábor a jeho formální náležitosti řeší pracovní agentura. To může být výhodou u zaměstnanců z ciziny, kde je administrativa složitější.

Z pohledu zaměstnance se jedná o vhodný způsob uplatnění zejména u uchazečů, kteří dlouhodobě stálé pracovní uplatnění nemohou najít. Může jít rovněž o pomyslný odrazový můstek ke stálému zaměstnaní například u absolventů.